7:or vecka 39

Gör klart :

Bildmapp

Grundformer

Skräckbild

Utvärdering

Proportioner och porträtt.

Nu tecknar och målar vi Stilleben!

Använd A4 papper, blyertspennor och färgpennor.  Gör en skiss först av saken som du ska avbilda. Använd hjälplinjer och hjälpformer. Tänk på ljus och skugga i ditt Stilleben.

Vi tränar förmågan att framställa bilder i olika teknik och material.