Parafras 8:or Vecka 2 – vecka 4

Parafras

Din tolkning (ej kopia) av ett känt konstverk.

Titta i konstböcker och/eller sök efter ett konstverk och parafraser på Internet.

Välj en bild av ett konstverk som du vill göra en parafras av t.ex. ”Mona Lisa”  och gör en bild på hur du tror att ”Mona Lisa” skulle sett ut om hon blev en tavla idag. Teckna och måla på ditt sätt.

Skriv fakta om konstverket till din Parafras.

Svara på frågorna:

  • Konstverkets namn?
  • Konstnärens namn?
  • När är konstverket målat och i vilken konststil är det målat?
  • Vad tycker du om konstverket?
  • Beskriv din arbetsprocess.
  • Beskriv bildens uttryck, innehåll och funktion med ämnesspecifika begrepp.

Arbetstid: Tre lektionstillfällen.

Material: A4-papper, blyerts, akvarell- eller akrylfärg.

Tänk på att att arbeta kreativt, välplanerat, koncentrerat, skapande och beskrivande.

Vi tränar förmågan att framställa bild och bild komposition med olika material och teknik.

Vi tränar förmågan att utveckla egna idéer och återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Vi tränar förmågan att välja handlingsalternativ som leder framåt.

Vi tränar förmågan att presentera bilder till syfte och sammanhang.

Vi tränar förmågan att beskriva arbetsprocessen.

Vi tränar förmågan att tolka och beskriva samtida och historiska bilder och visuell kultur.

Vi tränar att beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion med ämnesspecifika begrepp.