Bild vecka 21-23

Vi gör klart tidigare arbeten och fördjupar kunskaper som vi lärt oss.

Det finns även möjlighet att göra egna bildarbeten utifrån det vi lärt oss inom teckning, måleri, collage och foto.

Vi avslutar terminen med betygssamtal.

Vi städar och sorterar material så att vi får en bra start i bildsalen nästa läsår!

Vi tar hem färdiga bildarbeten.

Tack för all bildkommunikation, kreativitet och skapande verksamhet!