8:or Konsthistoria

Vi tittar på olika konsthistoriska bilder.

Vi målar:

expressionism (uttrycksfullt och med mycket känsla)

impressionism (intrycksfullt och fånga nuet i bilden)

surrealism (overkliga och drömlika bilder)

abstrakt (icke föreställande bilder)

Vi tränar förmågan att framställa bilder i olika teknik och material samt att beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion i samtida och historiska bilder och verk med hjälp av ämnesspecifika begrepp.