Vecka 20-22 Dokumentation, utvärdering och formativ bedömning.

Samtliga elever ska dokumentera sina arbeten  i en digital mapp genom att fotografera och beskriva och utvärdera sina arbeten inför samtal om formativ bedömning och betyg. Dela mappen med mig (lärare: Cecilia Gustafsson) och var noga att skriva namn och klass på allt.

Tack