8:or tecknar serier ht-19

Nu tecknar vi serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.

Tips!

Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.

Material:

A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.

Arbetsprocess:

 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. Dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

Dokumentation, presentation och  utvärdering

Lägg upp en bild av ditt arbete:

Vad har du gjort?

Hur har du arbetat:

Vilket material och teknik har du använt?

Vad tycker du om arbetsprocessen och ditt resultat?

9:or arbetar med reklam och massmedia ht-19

 1. Analysera en reklambild 
 • Leta upp en reklambild från massmedia som du klipper ut och klistrar in i ett dokument.
 • Diskutera och beskriv reklambildens avsändare, syfte och mottagare/målgrupp i ditt dokument.
 • Använd följande tre begrepp för att analysera reklambilden:

Denotation – en neutral beskrivning. Vad ser du och vad föreställer bilden?

Konnotation – Gemensam association. Vad kan förknippas/associeras med bilden och vad får bilden oss att känna och tänka? Anspelar bilden på något?

Privat association – Dina egna tankar, känslor och associationer till bilden.

Du kan arbeta enskilt eller i grupp och till exempel beskriva reklambildens personer, miljö, föremål, form, färg, komposition, perspektiv, innehåll, sammanhang, uttryck, symboler, o.s.v.

Vilka känslor väcker bilden? Vad är bildens budskap? Hur skulle du ha gjort en reklambild?

Lämna in din analys av en reklambild i classroom.

2) Gör en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt.

Lämna in en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt i classroom.

3) Reklam och massmedia

Vad är en massbild?

Ge exempel på olika slags massbilder.

Välkomna till bildämnet 18/19

7:or  arbetar med att göra mandala inspirerade bildmappar och mönsterkonstruktion. därefter arbetar vi med olika grundkunskaper inom bildämnet som t.ex. teckning, färglära, perspektiv, m.m.

_20170218_173350

8:or arbetar som serietecknare och därefter som design och formgivare.

88B68B31-3C36-4FC8-9C96-63DB3C38D116

9:or  arbetar med att göra självporträtt som de sedan analyserar, beskriver och utvärderar.

_20170407_115918

7:or, 8:or och 9:or arbetar även med gemensamma teman detta läsår: ”Resan” samt ”Drakar”.

Se  tidigare inlägg från 17/18 angående arbetsbeskrivningar till respektive arbetsområde.

8:or Design, formgivning och inredning till ett rum i miniatyr.

Design, formgivning och inredning av ett valfritt rum i miniatyr.

Inspireras att göra/skapa/formge och designa rum och möbler i miniatyr.

Börja hämta inspiration till Inredning, design och formgivning genom att titta i tidningar och göra skisser till ett valfritt rum t.ex. en bio, teater, bilhall, vardagsrum, café, växthus, o.s.v. med valfri inredning och möbler.
Mer info finns i ditt Google Classroom där du även ska dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

Arbeta gärna i grupp.

Material: papp, kartong, papper, lim, färg, träsplint, ståltråd, hönsnät, tyg, plast, lera, gips, återbruksmaterial, o.s.v.

 1. Gör en skiss av ett rum, inredning, möbler osv. innan du börjar bygga.Tänk mönster, form och funktion. Hämta inspiration ifrån olika inredningstidningar mm.
 2. Du viker ett A3-papper så att det blir ett hörn av ett rum.
 3. Nu lägger du till golv, fönster, tapet/väggfärg, och övrig inredning som du gör av olika material som finns till uppgiften.

 

8B35612C-54D8-44B4-9F91-A1B144E16043D59F5640-16F4-4242-A6CB-805FD675F0A2AB26D919-E02F-4CA3-BC89-5935794FF49D98800A7D-D32A-4482-A905-BBEA3EBD52B92EB1E1F8-01B6-4F63-A098-4B96A5A44F19B649534D-2B4A-4927-AEDB-41CEB594A9CE3BE19CC7-3391-4528-80A8-80461FCA715F88B68B31-3C36-4FC8-9C96-63DB3C38D1166F27FFEC-0DB6-490F-8BC5-6B0807A17410

 

9:or arbetar med reklam och massmedia

 1. Analysera en reklambild 
 • Leta upp en reklambild från massmedia som du klipper ut och klistrar in i ett dokument.
 • Diskutera och beskriv reklambildens avsändare, syfte och mottagare/målgrupp i ditt dokument.
 • Använd följande tre begrepp för att analysera reklambilden:

Denotation – en neutral beskrivning. Vad ser du och vad föreställer bilden?

Konnotation – Gemensam association. Vad kan förknippas/associeras med bilden och vad får bilden oss att känna och tänka? Anspelar bilden på något?

Privat association – Dina egna tankar, känslor och associationer till bilden.

Du kan arbeta enskilt eller i grupp och till exempel beskriva reklambildens personer, miljö, föremål, form, färg, komposition, perspektiv, innehåll, sammanhang, uttryck, symboler, o.s.v.

Vilka känslor väcker bilden? Vad är bildens budskap? Hur skulle du ha gjort en reklambild?

Lämna in din analys av en reklambild i classroom.

2) Gör en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt.

Lämna in en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt i classroom.

3) Reklam och massmedia

Vad är en massbild?

Ge exempel på olika slags massbilder.

Gör uppgifter i följande länk:

https://statensmedierad.se/mik/detforandrademedielandskapetochdoldreklam.2660.html

4) Reklamfilmens fantastiska värld

http://eko.kov.se/reklamfilmens-fantastiska-varld/