8:or vecka 39-45

1) Vi har arbetat som serietecknare och testat att animera och nu ska vi sammanfatta vårt arbete.

  • Hur arbetar en serietecknare och vad är animation?
2) Vi ser en animerad film och i samband med den gör vi varsin valfri animerad figur i A3 format. Material: A3 – papper, blyerts och färgpennor. Lämna in din bild med namn och klass för bedömning.

3) Nästa uppgift är att arbeta som illustratör Gör bilder som beskriver en text och ett budskap:

Gör två olika illustrationer.

  • En skräckbild till ett bokomslag med valfri titel (T.ex. Skräckens hus)  Format: A4. Valfritt material (papper, blyerts, tusch mm och teknik (teckning, måleri, collage). Hämta inspiration genom att titta på olika exempel.

  • Välj ett ordspråk eller ett citat.

Använd A4 papper, blyertspennor och färgpennor för att skriva ditt ordspråk eller citat. Tänk på att välja ett typsnitt och teckna en bild som passar budskapet i texten. Tänk också på kompositionen i din illustration.

Vi tränar förmågan att framställa berättande och informativa bilder i olika teknik och material.

 

4. Utvärderingsfrågor av Din serieteckning, Animerad film, Din animerade bild, Dina illustrationer. Svara på frågorna och fotografera dina arbeten och e-posta dem till bildläraren.

  • Vad har du gjort?
  • Hur har du arbetat?
  • Vilka material har du använt?
  • Vad har du lärt dig?
  • Vad tyckte du om arbetet

 

 

 

7:or vecka 39

Gör klart :

Bildmapp

Grundformer

Skräckbild

Utvärdering

Proportioner och porträtt.

Nu tecknar och målar vi Stilleben!

Använd A4 papper, blyertspennor och färgpennor.  Gör en skiss först av saken som du ska avbilda. Använd hjälplinjer och hjälpformer. Tänk på ljus och skugga i ditt Stilleben.

Vi tränar förmågan att framställa bilder i olika teknik och material.

7: or Vecka 37-38

1. Gör klart din Bildmapp.

2. Teckna klart grundformer.

3. Teckna en skräckbild. Använd olika valörer / ljus och skugga i gråskalan på A4 papper. 

4. Skriv en utvärdering och svara på frågorna:

Vad har du gjort?

Hur har du arbetat?

Vad har du lärt dig?

Vad tycker du om arbetetet?

5. Teckna en streckgubbe i proportion: 8 delar.

Arbeta vidare med streckgubben genom att riva papper och klistra på en kropp på streckgubben.

Vi tränar förmågan att framställa bilder i olika teknik och material.