7: or Vecka 37-38

1. Gör klart din Bildmapp.

2. Teckna klart grundformer.

3. Teckna en skräckbild. Använd olika valörer / ljus och skugga i gråskalan på A4 papper. 

4. Skriv en utvärdering och svara på frågorna:

Vad har du gjort?

Hur har du arbetat?

Vad har du lärt dig?

Vad tycker du om arbetetet?

5. Teckna en streckgubbe i proportion: 8 delar.

Arbeta vidare med streckgubben genom att riva papper och klistra på en kropp på streckgubben.

Vi tränar förmågan att framställa bilder i olika teknik och material.