Betygssamtal

Nu har vi betygssamtal i bild med fokus på positiv utveckling och kvalitet i ämnet. Eleverna får en kopia av kunskapskraven och information om sitt betyg. Eleverna har arbetat mycket kreativt och jag hoppas att vårterminen blir lika bra.

Fortsätt skapa i bild med kreativa och kommunikativa förmågor.

MVH
Cecilia