7:or vecka 8 Zentangle och Utvärdering

ZENTANGLE

UTVÄRDERING

Skriv en Utvärdering som du delar till undervisande lärare i bild: cecilia.gustafsson@arvika.com

Vi har arbetat med följande moment under vårterminen:

1. bildmapp 2. grundformer 3. teckning i gråskala 4.gipsmask 5. keramikäpple

6. symboler 7. zentangle.