8:or vecka 18-23

Vi gör klart tidigare arbeten och fördjupar kunskaper som vi lärt oss.

Det finns även möjlighet att göra egna bildarbeten utifrån det vi lärt oss inom teckning, måleri, collage och foto.

Vi avslutar terminen med betygssamtal.

Tack för all bildkommunikation, kreativitet och skapande verksamhet!