8:or Vecka 35 Besök konsthallen och inspireras inför kommande formgivnings- och designuppgifter

Besök konsthallen.

Se och inspireras inför kommande kreativa arbete att göra/skapa/formge och designa rum, möbler och kläder i miniatyr.

Arbeta gärna i grupp.

Material: papp, kartong, papper, lim, färg, träsplint, ståltråd, hönsnät, tyg, plast, lera, gips, återbruksmaterial, o.s.v.

Gör en skiss av ett rum, inredning, möbler osv. innan du börjar bygga.

Tänk mönster, form och funktion.

Hämta inspiration ifrån olika inredningstidningar mm.

7:or Välkomna v.34 – 35

Välkomna till veckans bildlektion.
Vad är bild? 
Denna fråga skriver jag på tavlan och eleverna får i uppgift att tänka på vad bild är.

Vi pratar om hur vi arbetar i en bildsal, vad vi kommer att arbeta med denna termin och vad som förväntas enligt kunskapskraven i bildämnet.

Skapande arbete:

 • Vad och på vilket sätt arbetar vi?
 • arbetskvalitet, teknik och material

Kommunikation:

 • Varför?
 • Bildspråk, reflektion, analys och utvärdering

Kreativitet:                                                                                     

 • Hur arbetar vi?
 • Fantasi, egna idéer, drivkraft, anpassning och komposition

Alla 7:or gör varsin bildmapp genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och år textas på den ena sidan på bildmappen och en snygg mandala/mönsterdekoration arbetas fram på den andra sidan av bildmappen.

Material: blyerts, förlagor av olika typsnitt, A2-papper, häftapparat, vattenfärg/akvarell, penslar, tuschpennor, färgpennor.

Tekniktips:

 1. Tänk på att först teckna konturer till din mandalainspirerade mönsterdekoration innan du målar med vattenfärg – låt det torka!
 2. Välj ett typsnitt och texta ditt namn din klass och år innan du häftar ihop din bildmapp.

Kommande  veckor fortsätter vi att göra klart våra bildmappar och därefter tecknar vi grundformer, valör, ljus och skugga och diskuterar material och teknik som ska få avslutas med varsin teckning i svartvitt/gråskala med ett gemensamt tema om vår värdegrund .

 

9:or HT-16 Självporträtt av din personlighet med bakgrundstemat vår värdegrund

ÄMNE: BILD

 • LÄS KUNSKAPSKRAVEN I BILD.
 • LÄS BILDUPPGIFTENS INSTRUKTIONER.

VISA DINA FÖRMÅGOR I BILDÄMNET GENOM ATT ARBETA KREATIVT, SKAPANDE OCH KOMMUNICERANDE DVS ATT DU FÅR EN IDÉ NÄR DU LÄSER/HÖR UPPGIFTEN – DU KAN ARBETA, GÖRA OCH GENOMFÖRA DIN IDÉ SOM DU SEDAN REDOVISAR OCH UTVÄRDERAR.

UPPGIFT: SJÄLVPORTRÄTT

SJÄLVPORTRÄTT AV DIN PERSONLIGHET, DINA DRÖMMAR, DIN FRAMTID, DINA VÄNNER, DIN FAMILJ, DINA INTRESSEN, IDOLER, MUSIK, STJÄRNTECKEN, FÄRGER, MAT, RUM, RESOR, AKTIVITETER, IDROTT, VAD SOM ÄR VIKTIGAST I DITT LIV! DIN BERÄTTELSE I BILD!

TEMA: VÅR VÄRDEGRUND

 • ATT FRÄMJA OCH VISA RESPEKT INFÖR ANDRA MÄNNISKORS VÄRDE.
 • ATT TRÄNA PÅ FÖRMÅGA TILL EMPATI OCH INLEVELSE.
 • ATT MOTVERKA ALL FORM AV FÖRTRYCK, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING, RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH INTOLERANS.
 • ATT FRÄMJA LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER OAVSETT KÖN, ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION, FUNKTIONSHINDER ELLER SEXUELL LÄGGNING.
 • ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ OCH LEVA SIG IN I ANDRAS VILLKOR OCH VÄRDERINGAR.
 • ATT STÄRKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE OCH VÅGA STÅ UPP FÖR DEN MAN ÄR.

TID: HT -16 (60 MIN/BILDLEKTION)

MATERIAL:

SKISSPENNA/BLYERTSPENNA, SKISSPAPPER I A4-FORMAT, OH-APPARAT, A2-PAPPER, SUDD,  LINJAL, AKVARELLFÄRG, PENSLAR, TUSCHPENNOR, FÄRGPENNOR, SVART KONTURPENNA.

SKISSA OCH TECKNA MED BLYERTSPENNOR. MÅLA OCH FYLL STORA YTOR MED AKVARELLFÄRG/VATTENFÄRG ELLER AKRYLFÄRG/TÄCKANDE FÄRG.

ANVÄND TUSCH ELLER AKVARELL- ELLER FÄRGPENNOR TILL MINDRE YTOR. ANVÄND SMALA SVARTA TUSCHPENNOR TILL KONTURERNA (TIPS; FYLL I KONTURERNA  MED SVART TUSCHPENNA SIST FÖR ATT UNDVIKA ATT DET FLYTER UT).

TEKNIK:

HANDLAR OM HUR DU KAN ARBETA I OLIKA TEKNIKER T.EX. ATT TECKNA FRITT ELLER ANVÄNDA OLIKA FÖRLAGOR SOM DU KOPIERAR OCH/ELLER TECKNAR AV. TEKNIK HANDLAR OCKSÅ OM HUR NOGA OCH VÄLPLANERAT DU ARBETAR I DE OLIKA MOMENTEN T.EX. NÄR DU GÖR DIN SKISS, TECKNAR MED BLYERTS, FÄRGLÄGGER TÄCKANDE OCH TECKNAR KONTURER. NÄR DU GÖR SKUGGOR OCH VALÖRER ELLER TECKNAR OLIKA PERSPEKTIV OCH BILDUTSNITT. DET HANDLAR OCKSÅ OM KUNSKAP OM OLIKA BILDSYMBOLER OCH MÖNSTER OCH HUR DU ANVÄNDER DOM I DIN BILD.

TIPS: SKISSA LÖST – DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT SUDDA OM NÅGOT BLIR FEL.

TECKNA BÅDE STORT OCH DETALJERAT PÅ OLIKA YTOR I DIN BILD – DÅ BLIR DET TYDLIGARE. TÄNK PÅ ATT UTNYTTJA BILDYTORNA VÄL. VÄND OCH VRID PÅ PERSPEKTIV. TÄNK UT SAKER SOM DU GILLAR SOM KAN PASSA TILL EXEMPELVIS HÅR, ÖGON, MUN, O.S.V. TÄNK PÅ HELHETSINTRYCKET.

ANVÄND HELA PAPPERSYTAN – NÄR ALLT ÄR FÄRDIGMÅLAT SKA DU GÖRA KONTURER MED EN SMAL SVART TUSCHPENNA.

FÖRMÅGOR ATT TÄNKA PÅ:

 • DIN BILD SKA FÖRMEDLA ETT BUDSKAP EN TANKE EN BERÄTTELSE OM DIN PERSONLIGHET I FORM AV T.EX. OLIKA BILDSYMBOLER.
 • DU SKA ANVÄNDA DIN FANTASI OCH SKAPANDE FÖRMÅGA.
 • DU SKA UTVECKLA IDÉER MED INSPIRATION FRÅN KONSTHISTORISKA SJÄLVPORTRÄTT OCH ÄVEN SAMTIDSKONST VIA INTERNET SAMT DINA EGNA INRE BILDER ELLER FOTON.
 • DU SKA ANVÄNDA OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL.
 • DU SKA ARBETA NOGA, VÄLPLANERAT, PRÖVA OCH OMPRÖVA DINA IDÉER
 • DU SKA KOMBINERA FORMER, KOMPOSITIONER SOM HANDLAR OM HUR DU PLACERAR IN ALLT PÅ BILDYTAN, VAL AV FÄRGER, SYMBOLER O.S.V. FÖR ATT SKAPA EN STÄMNING I DIN BILD.
 • DU SKA TA ANSVAR FÖR DITT BILDARBETE OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER BILDARBETET FRAMÅT OCH KUNNA FÖLJA PLANERINGEN SÅ ATT ARBETET BLIR KLART ENLIGT TIDSPLANEN.

STEG 1:

DU ÄR MED OCH LYSSNAR PÅ GENOMGÅNG AV UPPGIFTEN SOM ÄR ETT SJÄLVPORTRÄTT.

VI TITTAR PÅ OLIKA EXEMPEL AV SJÄLVPORTRÄTT – BÅDE KONSTHISTORISKT OCH SAMTIDA PORTRÄTT/SELFIES.

I DIN BILD SKA DU FYLLA DITT PORTRÄTT MED DIN PERSONLIGHET. T.EX. BILDER PÅ DINA DRÖMMAR, INTRESSEN, SAKER, MUSIK, IDOLER, RESOR O.S.V. RUNT SILUETTEN AV DIN PERSONLIGHET HAR TEMAT VÄRDEGRUND.

TÄNK PÅ ATT FÅ EN BRA KOMPOSITION OCH ATT DU KAN LÄGGA IHOP BILDERNA LITE OMLOTT OCH ATT DE HÄNGER SAMMAN PÅ ETT SNYGGT SÄTT.  TÄNK PÅ ATT ARBETA MED OLIKA PERSPEKTIV, NÄRBILDER, HELBILDER, MÖNSTER, LJUS & SKUGGA, OLIKA MATERIAL O.S.V.

STEG 2:

DU GÖR EN SKISS PÅ ETT A4-PAPPER MED SKISSPENNA INNAN DU BÖRJAR PÅ DIN ORIGINALBILD I A2-FORMAT.

STEG 3:

NÄR DU ÄR KLAR MED DIN SKISS  KAN DU SKAPA DIN EGEN SILUETTBILD I PROFIL/SJÄLVPORTRÄTT MED HJÄLP AV EN OH-APPARAT OCH EN KLASSKAMRAT SOM FYLLER I KONTUREN AV DIN PROFIL PÅ A2-PAPPRET.

STEG 4:

NU ARBETAR DU NOGA OCH DETALJERAT MED ATT TECKNA, MÅLA OCH GÖRA KONTURER PÅ DIN ORIGINALBILD

STEG 5:

REDOVISA DIN BILD

 

8:or. Vecka 33-35. Vi tecknar serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.
Tips!
Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.
Material:
A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.
Arbetsprocess:
 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. När alla serier är klara trycker vi 8:ans serietidning!

Alla 8:or kollar att de har varsin bildmapp och uppdaterar den med att skriva år 8 på den eller gör en ny genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och en snygg dekoration arbetas fram på bildmappen.

Nästa vecka fortsätter vi teckna serier.

Tips kolla följande länk för att lära dig mer om serier:
http://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QgrgDKb8S7I&list=PL7B433B9E3B6E5637
När du är klar med din serie och lämnat in den för tryck till 8:ans serietidning svarar du på följande tre frågor:
1. vad är animation?
2. Vilken animation gillar du mest?
3. hur arbetar en animatör?
Titta på följande länk om animation:
http://www.ne.se/play/ur/program/152439