9:or HT-16 Självporträtt av din personlighet med bakgrundstemat vår värdegrund

ÄMNE: BILD

 • LÄS KUNSKAPSKRAVEN I BILD.
 • LÄS BILDUPPGIFTENS INSTRUKTIONER.

VISA DINA FÖRMÅGOR I BILDÄMNET GENOM ATT ARBETA KREATIVT, SKAPANDE OCH KOMMUNICERANDE DVS ATT DU FÅR EN IDÉ NÄR DU LÄSER/HÖR UPPGIFTEN – DU KAN ARBETA, GÖRA OCH GENOMFÖRA DIN IDÉ SOM DU SEDAN REDOVISAR OCH UTVÄRDERAR.

UPPGIFT: SJÄLVPORTRÄTT

SJÄLVPORTRÄTT AV DIN PERSONLIGHET, DINA DRÖMMAR, DIN FRAMTID, DINA VÄNNER, DIN FAMILJ, DINA INTRESSEN, IDOLER, MUSIK, STJÄRNTECKEN, FÄRGER, MAT, RUM, RESOR, AKTIVITETER, IDROTT, VAD SOM ÄR VIKTIGAST I DITT LIV! DIN BERÄTTELSE I BILD!

TEMA: VÅR VÄRDEGRUND

 • ATT FRÄMJA OCH VISA RESPEKT INFÖR ANDRA MÄNNISKORS VÄRDE.
 • ATT TRÄNA PÅ FÖRMÅGA TILL EMPATI OCH INLEVELSE.
 • ATT MOTVERKA ALL FORM AV FÖRTRYCK, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING, RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH INTOLERANS.
 • ATT FRÄMJA LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER OAVSETT KÖN, ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION, FUNKTIONSHINDER ELLER SEXUELL LÄGGNING.
 • ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ OCH LEVA SIG IN I ANDRAS VILLKOR OCH VÄRDERINGAR.
 • ATT STÄRKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE OCH VÅGA STÅ UPP FÖR DEN MAN ÄR.

TID: HT -16 (60 MIN/BILDLEKTION)

MATERIAL:

SKISSPENNA/BLYERTSPENNA, SKISSPAPPER I A4-FORMAT, OH-APPARAT, A2-PAPPER, SUDD,  LINJAL, AKVARELLFÄRG, PENSLAR, TUSCHPENNOR, FÄRGPENNOR, SVART KONTURPENNA.

SKISSA OCH TECKNA MED BLYERTSPENNOR. MÅLA OCH FYLL STORA YTOR MED AKVARELLFÄRG/VATTENFÄRG ELLER AKRYLFÄRG/TÄCKANDE FÄRG.

ANVÄND TUSCH ELLER AKVARELL- ELLER FÄRGPENNOR TILL MINDRE YTOR. ANVÄND SMALA SVARTA TUSCHPENNOR TILL KONTURERNA (TIPS; FYLL I KONTURERNA  MED SVART TUSCHPENNA SIST FÖR ATT UNDVIKA ATT DET FLYTER UT).

TEKNIK:

HANDLAR OM HUR DU KAN ARBETA I OLIKA TEKNIKER T.EX. ATT TECKNA FRITT ELLER ANVÄNDA OLIKA FÖRLAGOR SOM DU KOPIERAR OCH/ELLER TECKNAR AV. TEKNIK HANDLAR OCKSÅ OM HUR NOGA OCH VÄLPLANERAT DU ARBETAR I DE OLIKA MOMENTEN T.EX. NÄR DU GÖR DIN SKISS, TECKNAR MED BLYERTS, FÄRGLÄGGER TÄCKANDE OCH TECKNAR KONTURER. NÄR DU GÖR SKUGGOR OCH VALÖRER ELLER TECKNAR OLIKA PERSPEKTIV OCH BILDUTSNITT. DET HANDLAR OCKSÅ OM KUNSKAP OM OLIKA BILDSYMBOLER OCH MÖNSTER OCH HUR DU ANVÄNDER DOM I DIN BILD.

TIPS: SKISSA LÖST – DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT SUDDA OM NÅGOT BLIR FEL.

TECKNA BÅDE STORT OCH DETALJERAT PÅ OLIKA YTOR I DIN BILD – DÅ BLIR DET TYDLIGARE. TÄNK PÅ ATT UTNYTTJA BILDYTORNA VÄL. VÄND OCH VRID PÅ PERSPEKTIV. TÄNK UT SAKER SOM DU GILLAR SOM KAN PASSA TILL EXEMPELVIS HÅR, ÖGON, MUN, O.S.V. TÄNK PÅ HELHETSINTRYCKET.

ANVÄND HELA PAPPERSYTAN – NÄR ALLT ÄR FÄRDIGMÅLAT SKA DU GÖRA KONTURER MED EN SMAL SVART TUSCHPENNA.

FÖRMÅGOR ATT TÄNKA PÅ:

 • DIN BILD SKA FÖRMEDLA ETT BUDSKAP EN TANKE EN BERÄTTELSE OM DIN PERSONLIGHET I FORM AV T.EX. OLIKA BILDSYMBOLER.
 • DU SKA ANVÄNDA DIN FANTASI OCH SKAPANDE FÖRMÅGA.
 • DU SKA UTVECKLA IDÉER MED INSPIRATION FRÅN KONSTHISTORISKA SJÄLVPORTRÄTT OCH ÄVEN SAMTIDSKONST VIA INTERNET SAMT DINA EGNA INRE BILDER ELLER FOTON.
 • DU SKA ANVÄNDA OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL.
 • DU SKA ARBETA NOGA, VÄLPLANERAT, PRÖVA OCH OMPRÖVA DINA IDÉER
 • DU SKA KOMBINERA FORMER, KOMPOSITIONER SOM HANDLAR OM HUR DU PLACERAR IN ALLT PÅ BILDYTAN, VAL AV FÄRGER, SYMBOLER O.S.V. FÖR ATT SKAPA EN STÄMNING I DIN BILD.
 • DU SKA TA ANSVAR FÖR DITT BILDARBETE OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER BILDARBETET FRAMÅT OCH KUNNA FÖLJA PLANERINGEN SÅ ATT ARBETET BLIR KLART ENLIGT TIDSPLANEN.

STEG 1:

DU ÄR MED OCH LYSSNAR PÅ GENOMGÅNG AV UPPGIFTEN SOM ÄR ETT SJÄLVPORTRÄTT.

VI TITTAR PÅ OLIKA EXEMPEL AV SJÄLVPORTRÄTT – BÅDE KONSTHISTORISKT OCH SAMTIDA PORTRÄTT/SELFIES.

I DIN BILD SKA DU FYLLA DITT PORTRÄTT MED DIN PERSONLIGHET. T.EX. BILDER PÅ DINA DRÖMMAR, INTRESSEN, SAKER, MUSIK, IDOLER, RESOR O.S.V. RUNT SILUETTEN AV DIN PERSONLIGHET HAR TEMAT VÄRDEGRUND.

TÄNK PÅ ATT FÅ EN BRA KOMPOSITION OCH ATT DU KAN LÄGGA IHOP BILDERNA LITE OMLOTT OCH ATT DE HÄNGER SAMMAN PÅ ETT SNYGGT SÄTT.  TÄNK PÅ ATT ARBETA MED OLIKA PERSPEKTIV, NÄRBILDER, HELBILDER, MÖNSTER, LJUS & SKUGGA, OLIKA MATERIAL O.S.V.

STEG 2:

DU GÖR EN SKISS PÅ ETT A4-PAPPER MED SKISSPENNA INNAN DU BÖRJAR PÅ DIN ORIGINALBILD I A2-FORMAT.

STEG 3:

NÄR DU ÄR KLAR MED DIN SKISS  KAN DU SKAPA DIN EGEN SILUETTBILD I PROFIL/SJÄLVPORTRÄTT MED HJÄLP AV EN OH-APPARAT OCH EN KLASSKAMRAT SOM FYLLER I KONTUREN AV DIN PROFIL PÅ A2-PAPPRET.

STEG 4:

NU ARBETAR DU NOGA OCH DETALJERAT MED ATT TECKNA, MÅLA OCH GÖRA KONTURER PÅ DIN ORIGINALBILD

STEG 5:

REDOVISA DIN BILD