7:or har målat akvareller och färgcirklar

_20151002_105728

material: A3 papper, en bred pensel och en smal pensel och vattenfärg/akvarellfärg

teknik: Måla med en kulör och med olika mängd vatten i färgen så får du fram olika nyanser i din bild.

Vi svarar på följande frågor till färgcirkeln:

Vad symboliserar de olika färgerna?

Vilka är grundfärgerna/primärfärgerna?

Vad är sekundärfärger?

Vad är komplementfärger?

8:or arbetar med parafras av ett känt konstverk

Parafras

Kommande veckor arbetar 8:orna med parafraser dvs en tolkning av ett känt konstverk.

Vi beskriver även arbetsprocess, bild, samt fakta och tolkning av bilden.

Material:

A3-papper, blyertspennor, penslar och akvarellfärger.

 

Vi tränar följande förmågor:

framställa bilder

utveckla egna idéer

välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt

tolka och resonera kring samtida och historiska bilder och visuell kultur

Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion i samtida och historiska bilder och verk med hjälp av ämnesspecifika begrepp.