8:or arbetar med parafras av ett känt konstverk

Parafras

Kommande veckor arbetar 8:orna med parafraser dvs en tolkning av ett känt konstverk.

Vi beskriver även arbetsprocess, bild, samt fakta och tolkning av bilden.

Material:

A3-papper, blyertspennor, penslar och akvarellfärger.

 

Vi tränar följande förmågor:

framställa bilder

utveckla egna idéer

välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt

tolka och resonera kring samtida och historiska bilder och visuell kultur

Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion i samtida och historiska bilder och verk med hjälp av ämnesspecifika begrepp.