Skulptur

Gör en skulptur utifrån ett värdeord som t.ex. kärlek, hemma, värme, glädje, magi. Arbeta gärna i grupp och försök att gestalta uttrycket i värdeordet till en skulptur.

Material och teknik: använd ståltråd och nät som skelett till din skulptur – bygg sedan på med papper och klister för att få en en stabil form till din skulptur. Använd gips blandat med vatten till yta och detaljer. Måla skulpturen med pensel och färg.