9:or Självporträtt ht -17

ÄMNE: BILD

 • LÄS KUNSKAPSKRAVEN I BILD.
 • LÄS BILDUPPGIFTENS INSTRUKTIONER.

VISA DINA FÖRMÅGOR I BILDÄMNET GENOM ATT ARBETA KREATIVT, SKAPANDE OCH KOMMUNICERANDE DVS ATT DU FÅR EN IDÉ NÄR DU LÄSER/HÖR UPPGIFTEN – DU KAN ARBETA, GÖRA OCH GENOMFÖRA DIN IDÉ SOM DU SEDAN REDOVISAR OCH UTVÄRDERAR.

UPPGIFT: SJÄLVPORTRÄTT

SJÄLVPORTRÄTT AV DIN PERSONLIGHET, DINA DRÖMMAR, DIN FRAMTID, DINA VÄNNER, DIN FAMILJ, DINA INTRESSEN, IDOLER, MUSIK, STJÄRNTECKEN, FÄRGER, MAT, RUM, RESOR, AKTIVITETER, IDROTT, VAD SOM ÄR VIKTIGAST I DITT LIV! DIN BERÄTTELSE I BILD!

TEMA: VÅR VÄRDEGRUND

 • ATT FRÄMJA OCH VISA RESPEKT INFÖR ANDRA MÄNNISKORS VÄRDE.
 • ATT TRÄNA PÅ FÖRMÅGA TILL EMPATI OCH INLEVELSE.
 • ATT MOTVERKA ALL FORM AV FÖRTRYCK, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING, RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH INTOLERANS.
 • ATT FRÄMJA LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER OAVSETT KÖN, ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION, FUNKTIONSHINDER ELLER SEXUELL LÄGGNING.
 • ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ OCH LEVA SIG IN I ANDRAS VILLKOR OCH VÄRDERINGAR.
 • ATT STÄRKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE OCH VÅGA STÅ UPP FÖR DEN MAN ÄR.

TID: HT -17 (60 MIN/BILDLEKTION)

MATERIAL:

SKISSPENNA/BLYERTSPENNA, SKISSPAPPER I A4-FORMAT, OH-APPARAT, A2-PAPPER, SUDD,  LINJAL, AKVARELLFÄRG, PENSLAR, TUSCHPENNOR, FÄRGPENNOR, SVART KONTURPENNA.

SKISSA OCH TECKNA MED BLYERTSPENNOR. MÅLA OCH FYLL STORA YTOR MED AKVARELLFÄRG/VATTENFÄRG ELLER AKRYLFÄRG/TÄCKANDE FÄRG.

ANVÄND TUSCH ELLER AKVARELL- ELLER FÄRGPENNOR TILL MINDRE YTOR. ANVÄND SMALA SVARTA TUSCHPENNOR TILL KONTURERNA (TIPS; FYLL I KONTURERNA  MED SVART TUSCHPENNA SIST FÖR ATT UNDVIKA ATT DET FLYTER UT).

TEKNIK:

HANDLAR OM HUR DU KAN ARBETA I OLIKA TEKNIKER T.EX. ATT TECKNA FRITT ELLER ANVÄNDA OLIKA FÖRLAGOR SOM DU KOPIERAR OCH/ELLER TECKNAR AV. TEKNIK HANDLAR OCKSÅ OM HUR NOGA OCH VÄLPLANERAT DU ARBETAR I DE OLIKA MOMENTEN T.EX. NÄR DU GÖR DIN SKISS, TECKNAR MED BLYERTS, FÄRGLÄGGER TÄCKANDE OCH TECKNAR KONTURER. NÄR DU GÖR SKUGGOR OCH VALÖRER ELLER TECKNAR OLIKA PERSPEKTIV OCH BILDUTSNITT. DET HANDLAR OCKSÅ OM KUNSKAP OM OLIKA BILDSYMBOLER OCH MÖNSTER OCH HUR DU ANVÄNDER DOM I DIN BILD.

TIPS: SKISSA LÖST – DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT SUDDA OM NÅGOT BLIR FEL.

TECKNA BÅDE STORT OCH DETALJERAT PÅ OLIKA YTOR I DIN BILD – DÅ BLIR DET TYDLIGARE. TÄNK PÅ ATT UTNYTTJA BILDYTORNA VÄL. VÄND OCH VRID PÅ PERSPEKTIV. TÄNK UT SAKER SOM DU GILLAR SOM KAN PASSA TILL EXEMPELVIS HÅR, ÖGON, MUN, O.S.V. TÄNK PÅ HELHETSINTRYCKET.

ANVÄND HELA PAPPERSYTAN – NÄR ALLT ÄR FÄRDIGMÅLAT SKA DU GÖRA KONTURER MED EN SMAL SVART TUSCHPENNA.

FÖRMÅGOR ATT TÄNKA PÅ:

 • DIN BILD SKA FÖRMEDLA ETT BUDSKAP EN TANKE EN BERÄTTELSE OM DIN PERSONLIGHET I FORM AV T.EX. OLIKA BILDSYMBOLER.
 • DU SKA ANVÄNDA DIN FANTASI OCH SKAPANDE FÖRMÅGA.
 • DU SKA UTVECKLA IDÉER MED INSPIRATION FRÅN KONSTHISTORISKA SJÄLVPORTRÄTT OCH ÄVEN SAMTIDSKONST VIA INTERNET SAMT DINA EGNA INRE BILDER ELLER FOTON.
 • DU SKA ANVÄNDA OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL.
 • DU SKA ARBETA NOGA, VÄLPLANERAT, PRÖVA OCH OMPRÖVA DINA IDÉER
 • DU SKA KOMBINERA FORMER, KOMPOSITIONER SOM HANDLAR OM HUR DU PLACERAR IN ALLT PÅ BILDYTAN, VAL AV FÄRGER, SYMBOLER O.S.V. FÖR ATT SKAPA EN STÄMNING I DIN BILD.
 • DU SKA TA ANSVAR FÖR DITT BILDARBETE OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER BILDARBETET FRAMÅT OCH KUNNA FÖLJA PLANERINGEN SÅ ATT ARBETET BLIR KLART ENLIGT TIDSPLANEN.

STEG 1:

DU ÄR MED OCH LYSSNAR PÅ GENOMGÅNG AV UPPGIFTEN SOM ÄR ETT SJÄLVPORTRÄTT.

VI TITTAR PÅ OLIKA EXEMPEL AV SJÄLVPORTRÄTT – BÅDE KONSTHISTORISKT OCH SAMTIDA PORTRÄTT/SELFIES.

I DIN BILD SKA DU FYLLA DITT PORTRÄTT MED DIN PERSONLIGHET. T.EX. BILDER PÅ DINA DRÖMMAR, INTRESSEN, SAKER, MUSIK, IDOLER, RESOR O.S.V. RUNT SILUETTEN AV DIN PERSONLIGHET HAR TEMAT VÄRDEGRUND.

TÄNK PÅ ATT FÅ EN BRA KOMPOSITION OCH ATT DU KAN LÄGGA IHOP BILDERNA LITE OMLOTT OCH ATT DE HÄNGER SAMMAN PÅ ETT SNYGGT SÄTT.  TÄNK PÅ ATT ARBETA MED OLIKA PERSPEKTIV, NÄRBILDER, HELBILDER, MÖNSTER, LJUS & SKUGGA, OLIKA MATERIAL O.S.V.

STEG 2:

DU GÖR EN SKISS PÅ ETT A4-PAPPER MED SKISSPENNA INNAN DU BÖRJAR PÅ DIN ORIGINALBILD I A2-FORMAT.

STEG 3:

NÄR DU ÄR KLAR MED DIN SKISS  KAN DU SKAPA DIN EGEN SILUETTBILD I PROFIL/SJÄLVPORTRÄTT MED HJÄLP AV EN OH-APPARAT OCH EN KLASSKAMRAT SOM FYLLER I KONTUREN AV DIN PROFIL PÅ A2-PAPPRET.

STEG 4:

NU ARBETAR DU NOGA OCH DETALJERAT MED ATT TECKNA, MÅLA OCH GÖRA KONTURER PÅ DIN ORIGINALBILD

STEG 5:

REDOVISA DIN BILD

 

8:or Välkomna till ämnet bild v.34 – 35. Nu tecknar vi serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie! Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.
Tips!
Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.
Material:
A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.
Arbetsprocess:
 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. När alla serier är klara trycker vi kanske 8:ans serietidning!

Alla 8:or kollar att de har varsin bildmapp och uppdaterar den med att skriva år 8 på den eller gör en ny genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och en snygg dekoration arbetas fram på bildmappen.

Nästa vecka fortsätter vi teckna serier.

Tips kolla följande länk för att lära dig mer om serier:
http://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QgrgDKb8S7I&list=PL7B433B9E3B6E5637
När du är klar med din serie och lämnat in den för tryck till 8:ans serietidning svarar du på följande tre frågor:
1. vad är animation?
2. Vilken animation gillar du mest?
3. hur arbetar en animatör?
Titta på följande länk om animation:
http://www.ne.se/play/ur/program/152439

7:or Välkomna till ämnet Bild vecka 34-35

Vad är bild? 
Denna fråga skriver jag på tavlan och eleverna får i uppgift att tänka på vad bild är.

Vi pratar om hur vi arbetar i en bildsal, vad vi kommer att arbeta med denna termin och vad som förväntas enligt kunskapskraven i bildämnet.

Skapande arbete:

 • Vad och på vilket sätt arbetar vi?
 • arbetskvalitet, teknik och material

Kommunikation:

 • Varför?
 • Bildspråk, reflektion, analys och utvärdering

Kreativitet:                                                                                     

 • Hur arbetar vi?
 • Fantasi, egna idéer, drivkraft, anpassning och komposition

_20170218_173350

Alla 7:or gör varsin bildmapp genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och år textas på den ena sidan på bildmappen och en snygg mandala/mönsterdekoration arbetas fram på den andra sidan av bildmappen.

Material: blyerts, förlagor av olika typsnitt, A2-papper, häftapparat, tejp, lim, vattenfärg/akvarell, penslar, tuschpennor, färgpennor.

Tekniktips:

 1. Tänk på att först teckna konturer till din mandalainspirerade mönsterdekoration innan du målar med vattenfärg – låt det torka!
 2. Välj ett typsnitt och texta ditt namn din klass och år innan du häftar ihop din bildmapp.

Kommande  veckor fortsätter vi att göra klart våra bildmappar och därefter tecknar vi grundformer, valör, ljus och skugga och diskuterar material och teknik som ska få avslutas med varsin teckning i svartvitt/gråskala med ett gemensamt tema om vår värdegrund .

Kursplan – Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

I ÅRSKURS 7-9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET D I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET C I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk ochrelativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ettrelativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för dåutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET B I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET A I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk ochväl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Skolverket

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild