8:or Skapande Skola med -Akvarell – Konst – Konstnärskap och Studieresa

Skapande skola med akvarell – konst – konstnärskap 

Vi åker till Lars Lerin muséet på Sandgrund och till Värmlands muséum i Karlstad.

Där får vi guidad visning samt olika uppgifter som även bifogas här.

C95D4A7F-0A78-460A-A37E-D77FF1AB368B

EABCBB15-5498-4B3B-98E2-5953D9808E3618AC48AF-AE3E-424B-A5CA-B4F837BD373E

Se utställningen
JH Engström – CRASH
Värmlands Museum

I JH Engströms olika fotografiska och filmiska arbeten är frågor angående centrum-periferi, realism-dröm, närhet-distans, inre-yttre, lokalt-globalt och privat-allmänt alltid närvarande.

Fotomaraton
uppgift till utställningen
Arbeta i grupp

Fotografera följande motsatser med din mobil, spara foton och redovisa dem i respektive ClassRoom i bildämnet

  1. Varm Kall
  2. Ljus Skugga
  3. Stilla Rörelse
  4. Färg svart/vit
  5. Snäll Tuff
  6. Hård Mjuk
  7. Valfri motsats