8:or Nu tecknar vi serier

Nu tecknar vi serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.

Tips!

Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.

Material:

A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.

Arbetsprocess:

 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. Dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

 

Dokumentation, presentation och  utvärdering

 

Lägg upp en bild av ditt arbete:

 

Vad har du gjort?

 

Hur har du arbetat:

 

Vilket material och teknik har du använt?

 

Vad tycker du om arbetsprocessen och ditt resultat?

 

Tips kolla följande länk för att lära dig mer om serier:

http://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QgrgDKb8S7I&list=PL7B433B9E3B6E5637

 

När du är klar med din serie svarar du på följande tre frågor:

 1. Vad är animation?
 2. Vilken animation gillar du mest?
 3. Hur arbetar en animatör?

Titta på följande länk om animation:

http://www.ne.se/play/ur/program/152439