9:or arbetar med reklam och massmedia

  1. Analysera en reklambild 
  • Leta upp en reklambild från massmedia som du klipper ut och klistrar in i ett dokument.
  • Diskutera och beskriv reklambildens avsändare, syfte och mottagare/målgrupp i ditt dokument.
  • Använd följande tre begrepp för att analysera reklambilden:

Denotation – en neutral beskrivning. Vad ser du och vad föreställer bilden?

Konnotation – Gemensam association. Vad kan förknippas/associeras med bilden och vad får bilden oss att känna och tänka? Anspelar bilden på något?

Privat association – Dina egna tankar, känslor och associationer till bilden.

Du kan arbeta enskilt eller i grupp och till exempel beskriva reklambildens personer, miljö, föremål, form, färg, komposition, perspektiv, innehåll, sammanhang, uttryck, symboler, o.s.v.

Vilka känslor väcker bilden? Vad är bildens budskap? Hur skulle du ha gjort en reklambild?

Lämna in din analys av en reklambild i classroom.

2) Gör en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt.

Lämna in en egen reklambild för lämplig/miljövänlig produkt i classroom.

3) Reklam och massmedia

Vad är en massbild?

Ge exempel på olika slags massbilder.

Gör uppgifter i följande länk:

https://statensmedierad.se/mik/detforandrademedielandskapetochdoldreklam.2660.html

4) Reklamfilmens fantastiska värld

http://eko.kov.se/reklamfilmens-fantastiska-varld/