Arbetsuppgifter i bildspråk

Bildspråk

Form: linjer, ytor, ljus, skugga

Innehåll: Beskriva (motiv)

Berätta (tema)…

Uttryck (upplevelse)

Teckna motsatser/kontraster

Teckna /måla dessa 10 olika bildspråk:

1 linjär bild (linje och form)

2 målerisk bild (färg, ljus och skugga)

3 yta

4 djup

5 Sluten (tittskåpkaraktär)

6 öppen (beskuren Bild som fortsätter utanför)

7 statisk (jämvikt – oförändrad)

8 dynamisk (rörelser – förändring)

9 mångfald (olika delar)

10 enhet (bilden koncentrerard)