Arbetsuppgifter i affischformat

Affisch: Din fråga

Vi lär oss om massmediebilder samt ser en film om Reklam. Därefter gör vi varsin affisch på en viktig fråga som t.ex. ”Varför skräpar vi ner?” ”Varför finns det så mycket kroppsideal?”