Arbetsuppgifter i teckning.

Nu tecknar vi zentangle i bildämnet på högstadiet!

Syftet är att få ett grafisk mönster inom en kontur av en form eller figur i en fin presentation.

Material: blyerts, sudd, papper, svart tusch, svart passpartout.

Bestäm dig för en form eller figur tex en ruta, ett hjärta, en boll, en katt, en drake, en bokstav, osv. Gör en skiss med blyerts av din form eller figur som du centrerat på ditt papper…. Fyll i konturerna med svart tusch. Fyll sedan i mönster inom konturerna med blyerts och sedan svart tusch. När du är klar monterar du en svart ram – passpartout på din bild för en fin presentation!

Serieteckning

Vi tecknar en valfri seriefigur i A2 format. De flesta elever känner igen t.ex. Disney och känner en trygghet i temat samt en utmaning och utveckling i att se och teckna i stort format.

Vi tecknar serier – som blir en röd tråd när det gäller teckning och att få en naturlig länk till kunskaper om olika bildutsnitt och berättande i bild!

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.
Tips!
Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.
Material:
A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.
Arbetsprocess:
 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. När alla serier är klara trycker vi en serietidning!
Proportioner

Dagens bildlektion handlar om proportioner och att teckna av en människa:

1) teckna en streckgubbe

2) teckna en förenklad människokropp med hjälp av streck och grundformer så att streckgubben får volym.

3) Teckna av en människa från ett foto så noga du kan och tänk på proportioner, ljus, skugga och volym.

Människans proportioner

Man brukar dela in människan i 8 delar när man ska teckna människans proportioner. Av de 8 delarna består 1 del är huvudet, 1 del är hals, en del är bröstkorgen… osv.

Alla är olika, men generellt sett kan man rita en människa enligt denna regel.

Halsen börjar strax under öronen. Gör den inte för smal. Axlarnas bredd måste rymma både torso och armar. Armarna, inklusive händer, når ned till ungefär halva låret och armbågarna är i midjehöjd. På cirka hälften börjar benen. Knäna är placerade ungefär på mitten av benen. Underbenen är något kortare än låren. Fötterna ska också få plats på de två sista delarna. Glöm inte anklarna. Uppgift: Rita minst en människa i rätt proportioner i ett sammanhang.

Visa mer