Arbetsuppgifter konsthistoria och samtidskonst.

Bild i skolan med Cecilias foto.

Iscensättning av känt konstverk

Ett arbetsmoment för elever i 9:an!

Material: litteratur, rekvisita, dator med bildredigering, kamera. Syfte: att utveckla idéer inom ämnesområden, presentera bilder, bildkomposition, använda olika tekniker och material, bildframställning, ge omdömen om arbetsprocessen, tolka och resonera om bildernas uttryck innehåll och funktion!

Bild i skolan med Cecilias foto.