Matris

En tolkning av kursplanen i bildämnet – en matris

Skapande arbete:

  • Vad och på vilket sätt arbetar vi?
  • (arbetskvalitet, teknik och material)

Kommunikation:

  • Varför?
  • (Bildspråk, reflektion, och analys)

Kreativitet:                                                                                     

  • Hur arbetar vi?
  • (Fantasi, egna idéer, drivkraft, anpassning och komposition)