GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Gör klart tidigare givna uppgifter – dokumentera – presentera och utvärdera dina arbeten

.
Eget arbete
Betygssamtal
Julpyssel t.ex. Välj valfri Jultext: en dikt eller ett citat som du illustrerar med valfritt material.

God jul och Gott nytt år!

 

 

 

8:or Design, formgivning och inredning till ett rum i miniatyr.

Design, formgivning och inredning av ett valfritt rum i miniatyr.

Inspireras att göra/skapa/formge och designa rum och möbler i miniatyr.

Börja hämta inspiration till Inredning, design och formgivning genom att titta i tidningar och göra skisser till ett valfritt rum t.ex. en bio, teater, bilhall, vardagsrum, café, växthus, o.s.v. med valfri inredning och möbler.
Mer info finns i ditt Google Classroom där du även ska dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

Arbeta gärna i grupp.

Material: papp, kartong, papper, lim, färg, träsplint, ståltråd, hönsnät, tyg, plast, lera, gips, återbruksmaterial, o.s.v.

 1. Gör en skiss av ett rum, inredning, möbler osv. innan du börjar bygga.Tänk mönster, form och funktion. Hämta inspiration ifrån olika inredningstidningar mm.
 2. Du viker ett A3-papper så att det blir ett hörn av ett rum.
 3. Nu lägger du till golv, fönster, tapet/väggfärg, och övrig inredning som du gör av olika material som finns till uppgiften.

 

8B35612C-54D8-44B4-9F91-A1B144E16043 D59F5640-16F4-4242-A6CB-805FD675F0A2 AB26D919-E02F-4CA3-BC89-5935794FF49D 98800A7D-D32A-4482-A905-BBEA3EBD52B9 2EB1E1F8-01B6-4F63-A098-4B96A5A44F19 B649534D-2B4A-4927-AEDB-41CEB594A9CE 3BE19CC7-3391-4528-80A8-80461FCA715F 88B68B31-3C36-4FC8-9C96-63DB3C38D116 6F27FFEC-0DB6-490F-8BC5-6B0807A17410

 

8:or Skapande Skola med -Akvarell – Konst – Konstnärskap och Studieresa

Skapande skola med akvarell – konst – konstnärskap 

Vi åker till Lars Lerin muséet på Sandgrund och till Värmlands muséum i Karlstad.

Där får vi guidad visning samt olika uppgifter som även bifogas här.

C95D4A7F-0A78-460A-A37E-D77FF1AB368B

EABCBB15-5498-4B3B-98E2-5953D9808E3618AC48AF-AE3E-424B-A5CA-B4F837BD373E

Se utställningen
JH Engström – CRASH
Värmlands Museum

I JH Engströms olika fotografiska och filmiska arbeten är frågor angående centrum-periferi, realism-dröm, närhet-distans, inre-yttre, lokalt-globalt och privat-allmänt alltid närvarande.

Fotomaraton
uppgift till utställningen
Arbeta i grupp

Fotografera följande motsatser med din mobil, spara foton och redovisa dem i respektive ClassRoom i bildämnet

 1. Varm Kall
 2. Ljus Skugga
 3. Stilla Rörelse
 4. Färg svart/vit
 5. Snäll Tuff
 6. Hård Mjuk
 7. Valfri motsats

 

7: or gör Gipsmasker

Gipsmask

en hjälte/förebild

t.ex. Pippi Långstrump, Bamse, Fantomen, Spindelmannen, Nalle Puh

_20151009_105337

Material: Gips, vatten, mall, folie, sax, skyddspapper, förkläde, pensel, färg, palett.

Arbetsbeskrivning: Använd förkläde för att skydda dina kläder och skyddspapper på din arbetsplats. Lägg plast på din mall – klipp gipsremsor – doppa gipsremsorna i vatten och lägg på din mall ca 3 lager – forma din personliga mask och bygg på med detaljer och måla din mask så kreativt du kan.

När du är klar lägger du din mask på tork och gör rent ditt material och arbetsbänk.

Skriv namn och klass i din mask när den torkat.

Vi tränar att skapa bild och form med olika tekniker, verktyg och material

_20160205_105736

 

7:or arbetar med keramik

Keramik

_20151023_105243

Vi arbetar med lera och gör äpplen, pumpor, figurer, skålar och lyktor i keramik.

När vi är klara ska detta torka och sedan brännas innan vi kan måla vår keramik.

Material: lera, avskärare, modelleringspinnar, kniv, svamp, vatten, förkläde, arbetsyta.

Teknik: tummat gods.

Vi tränar förmågan att framställa bild och form i olika teknik och material.

7:or tecknar grundformer och valfri teckning i gråskala

Teckna grundformer

Teckna: kuben, konen, cylindern och klotet.

Material:

A3 papper, blyertspenna, skuggpenna, sudd, linjal.

Teknik:

Träna att teckna volym med ljus och skugga.

_20150925_115350

Teckna en bild i gråskala

Material: A4 papper, Blyertspennor, Sudd.

Teknik: använd grundformer för att bygga upp din bild och ljus och skugga för att få fram olika valörer vilket ger volym i din teckning.

Förmågor som vi tränar är: att använda olika teknik och material i bild.

 

9:or Självporträtt ht -17

ÄMNE: BILD

 • LÄS KUNSKAPSKRAVEN I BILD.
 • LÄS BILDUPPGIFTENS INSTRUKTIONER.

VISA DINA FÖRMÅGOR I BILDÄMNET GENOM ATT ARBETA KREATIVT, SKAPANDE OCH KOMMUNICERANDE DVS ATT DU FÅR EN IDÉ NÄR DU LÄSER/HÖR UPPGIFTEN – DU KAN ARBETA, GÖRA OCH GENOMFÖRA DIN IDÉ SOM DU SEDAN REDOVISAR OCH UTVÄRDERAR.

UPPGIFT: SJÄLVPORTRÄTT

SJÄLVPORTRÄTT AV DIN PERSONLIGHET, DINA DRÖMMAR, DIN FRAMTID, DINA VÄNNER, DIN FAMILJ, DINA INTRESSEN, IDOLER, MUSIK, STJÄRNTECKEN, FÄRGER, MAT, RUM, RESOR, AKTIVITETER, IDROTT, VAD SOM ÄR VIKTIGAST I DITT LIV! DIN BERÄTTELSE I BILD!

TEMA: VÅR VÄRDEGRUND

 • ATT FRÄMJA OCH VISA RESPEKT INFÖR ANDRA MÄNNISKORS VÄRDE.
 • ATT TRÄNA PÅ FÖRMÅGA TILL EMPATI OCH INLEVELSE.
 • ATT MOTVERKA ALL FORM AV FÖRTRYCK, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING, RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH INTOLERANS.
 • ATT FRÄMJA LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER OAVSETT KÖN, ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION, FUNKTIONSHINDER ELLER SEXUELL LÄGGNING.
 • ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT FÖRSTÅ OCH LEVA SIG IN I ANDRAS VILLKOR OCH VÄRDERINGAR.
 • ATT STÄRKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE OCH VÅGA STÅ UPP FÖR DEN MAN ÄR.

TID: HT -17 (60 MIN/BILDLEKTION)

MATERIAL:

SKISSPENNA/BLYERTSPENNA, SKISSPAPPER I A4-FORMAT, OH-APPARAT, A2-PAPPER, SUDD,  LINJAL, AKVARELLFÄRG, PENSLAR, TUSCHPENNOR, FÄRGPENNOR, SVART KONTURPENNA.

SKISSA OCH TECKNA MED BLYERTSPENNOR. MÅLA OCH FYLL STORA YTOR MED AKVARELLFÄRG/VATTENFÄRG ELLER AKRYLFÄRG/TÄCKANDE FÄRG.

ANVÄND TUSCH ELLER AKVARELL- ELLER FÄRGPENNOR TILL MINDRE YTOR. ANVÄND SMALA SVARTA TUSCHPENNOR TILL KONTURERNA (TIPS; FYLL I KONTURERNA  MED SVART TUSCHPENNA SIST FÖR ATT UNDVIKA ATT DET FLYTER UT).

TEKNIK:

HANDLAR OM HUR DU KAN ARBETA I OLIKA TEKNIKER T.EX. ATT TECKNA FRITT ELLER ANVÄNDA OLIKA FÖRLAGOR SOM DU KOPIERAR OCH/ELLER TECKNAR AV. TEKNIK HANDLAR OCKSÅ OM HUR NOGA OCH VÄLPLANERAT DU ARBETAR I DE OLIKA MOMENTEN T.EX. NÄR DU GÖR DIN SKISS, TECKNAR MED BLYERTS, FÄRGLÄGGER TÄCKANDE OCH TECKNAR KONTURER. NÄR DU GÖR SKUGGOR OCH VALÖRER ELLER TECKNAR OLIKA PERSPEKTIV OCH BILDUTSNITT. DET HANDLAR OCKSÅ OM KUNSKAP OM OLIKA BILDSYMBOLER OCH MÖNSTER OCH HUR DU ANVÄNDER DOM I DIN BILD.

TIPS: SKISSA LÖST – DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT SUDDA OM NÅGOT BLIR FEL.

TECKNA BÅDE STORT OCH DETALJERAT PÅ OLIKA YTOR I DIN BILD – DÅ BLIR DET TYDLIGARE. TÄNK PÅ ATT UTNYTTJA BILDYTORNA VÄL. VÄND OCH VRID PÅ PERSPEKTIV. TÄNK UT SAKER SOM DU GILLAR SOM KAN PASSA TILL EXEMPELVIS HÅR, ÖGON, MUN, O.S.V. TÄNK PÅ HELHETSINTRYCKET.

ANVÄND HELA PAPPERSYTAN – NÄR ALLT ÄR FÄRDIGMÅLAT SKA DU GÖRA KONTURER MED EN SMAL SVART TUSCHPENNA.

FÖRMÅGOR ATT TÄNKA PÅ:

 • DIN BILD SKA FÖRMEDLA ETT BUDSKAP EN TANKE EN BERÄTTELSE OM DIN PERSONLIGHET I FORM AV T.EX. OLIKA BILDSYMBOLER.
 • DU SKA ANVÄNDA DIN FANTASI OCH SKAPANDE FÖRMÅGA.
 • DU SKA UTVECKLA IDÉER MED INSPIRATION FRÅN KONSTHISTORISKA SJÄLVPORTRÄTT OCH ÄVEN SAMTIDSKONST VIA INTERNET SAMT DINA EGNA INRE BILDER ELLER FOTON.
 • DU SKA ANVÄNDA OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL.
 • DU SKA ARBETA NOGA, VÄLPLANERAT, PRÖVA OCH OMPRÖVA DINA IDÉER
 • DU SKA KOMBINERA FORMER, KOMPOSITIONER SOM HANDLAR OM HUR DU PLACERAR IN ALLT PÅ BILDYTAN, VAL AV FÄRGER, SYMBOLER O.S.V. FÖR ATT SKAPA EN STÄMNING I DIN BILD.
 • DU SKA TA ANSVAR FÖR DITT BILDARBETE OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER BILDARBETET FRAMÅT OCH KUNNA FÖLJA PLANERINGEN SÅ ATT ARBETET BLIR KLART ENLIGT TIDSPLANEN.

STEG 1:

DU ÄR MED OCH LYSSNAR PÅ GENOMGÅNG AV UPPGIFTEN SOM ÄR ETT SJÄLVPORTRÄTT.

VI TITTAR PÅ OLIKA EXEMPEL AV SJÄLVPORTRÄTT – BÅDE KONSTHISTORISKT OCH SAMTIDA PORTRÄTT/SELFIES.

I DIN BILD SKA DU FYLLA DITT PORTRÄTT MED DIN PERSONLIGHET. T.EX. BILDER PÅ DINA DRÖMMAR, INTRESSEN, SAKER, MUSIK, IDOLER, RESOR O.S.V. RUNT SILUETTEN AV DIN PERSONLIGHET HAR TEMAT VÄRDEGRUND.

TÄNK PÅ ATT FÅ EN BRA KOMPOSITION OCH ATT DU KAN LÄGGA IHOP BILDERNA LITE OMLOTT OCH ATT DE HÄNGER SAMMAN PÅ ETT SNYGGT SÄTT.  TÄNK PÅ ATT ARBETA MED OLIKA PERSPEKTIV, NÄRBILDER, HELBILDER, MÖNSTER, LJUS & SKUGGA, OLIKA MATERIAL O.S.V.

STEG 2:

DU GÖR EN SKISS PÅ ETT A4-PAPPER MED SKISSPENNA INNAN DU BÖRJAR PÅ DIN ORIGINALBILD I A2-FORMAT.

STEG 3:

NÄR DU ÄR KLAR MED DIN SKISS  KAN DU SKAPA DIN EGEN SILUETTBILD I PROFIL/SJÄLVPORTRÄTT MED HJÄLP AV EN OH-APPARAT OCH EN KLASSKAMRAT SOM FYLLER I KONTUREN AV DIN PROFIL PÅ A2-PAPPRET.

STEG 4:

NU ARBETAR DU NOGA OCH DETALJERAT MED ATT TECKNA, MÅLA OCH GÖRA KONTURER PÅ DIN ORIGINALBILD

STEG 5:

REDOVISA DIN BILD

 

8:or Välkomna till ämnet bild v.34 – 35. Nu tecknar vi serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie! Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.
Tips!
Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.
Material:
A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.
Arbetsprocess:
 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. När alla serier är klara trycker vi kanske 8:ans serietidning!

Alla 8:or kollar att de har varsin bildmapp och uppdaterar den med att skriva år 8 på den eller gör en ny genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och en snygg dekoration arbetas fram på bildmappen.

Nästa vecka fortsätter vi teckna serier.

Tips kolla följande länk för att lära dig mer om serier:
http://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QgrgDKb8S7I&list=PL7B433B9E3B6E5637
När du är klar med din serie och lämnat in den för tryck till 8:ans serietidning svarar du på följande tre frågor:
1. vad är animation?
2. Vilken animation gillar du mest?
3. hur arbetar en animatör?
Titta på följande länk om animation:
http://www.ne.se/play/ur/program/152439