Planering

7:or Praktiska övningar i olika material och tekniker inom teckning, måleri, skulptur, keramik, grafik, collage och foto. Givna uppgifter i grundläggande kunskaper varvas med egna arbeten och grupparbeten.

8:or Praktiska övningar inom illustration, design, serieteckning, foto, film, arkitektur, formgivning och scenografi. Givna uppgifter varvas med egna arbeten och grupparbeten.

9:or Praktiska och teoretiska övningar inom konsthistoria, samtidskonst, parafraser, bild- och filmanalyser, reklam- och marknadsföring. Givna uppgifter varvas med ett eget välplanerat och betygsbaserat arbete.

Alla gör en bildmapp till förvaring av sina arbeten samt beskriver och redovisar sina arbeten och sin arbetsprocess skriftligt och muntligt.

Mitt motto

Lärande är skapande och positiv utveckling.

Respekt för varandra, vårt lärande och vår miljö.

Jag brukar använda något nytt, något gammalt och något vi känner igen vid varje undervisningsmoment i ämnet Bild för att vi lär oss mer genom detta.

Vid varje undervisningstillfälle visas dagordningen på tavlan, jag förmedlar uppgiften verbalt, visuellt och skriftligt.

Mitt motto är trevliga och kreativa Bildlektioner där fantasi, skapande och positiv utveckling möts i en bra lärandemiljö!