8:or Vecka 36-39

Bild

Vi arbetar som serietecknare!

 • Vi fortsätter att teckna serier och du tecknar rent din serie med svart tusch så att den är klar för tryck till 8:ans serietidning.
 • Besök Galleri 39 där animatören Hans Hägerström visar sina verk. (öppet vecka 36 vardagar: kl. 12-18).

Besvara följande frågor skriftligt:

 • Vad är animation?
 • Vilken animation gillar du mest?
 • Hur arbetar en animatör?
 • Varför gillar du/vi animation?

Nästa vecka börjar vi animera mera och gör animerad film.

Vi arbetar som animatörer!

 • Arbeta i grupp (3 elever/grupp).
 • Vi gör en animerad film/grupp. Varje animerad film får vara Max 5 min.
 • Välj vilken serie ni ska animera och hur. D.v.s. vilken serie som ni tecknat i er grupp passar bäst att animera och vilket material vill ni använda: modell-lera till figurer, papp, kartong, papper till kulisser, saker till rekvisita, m.m.
 • Skriv och rita scenerna (serien som ni valt funkar som storyboard, men behöver kompletteras för att det ska bli en animerad film). Bygg upp kulisser så att det ser snyggt ut när ni ska filma och redigera. Tänk på ljuset och ljudet när ni spelar in och vilka ljudeffekter som behövs.
 • Filma och redigera med Ipad.
 • Gör inledningsvis en titel på er animation och en avslutning med era namn.
 • Filmerna visar vi i klassen!
Kolla på mycket animerad film för att få inspiration och idéer till just er film.
Lycka till!

8:or vecka 35 – 36

Bild

Hälsar 8:or välkomna till veckans bildlektion med placeringskort från färgcirkeln och gråskalan.
Jag har förberett borden genom att plasta in och tejpa fast färgade kort på borden enligt färgcirkeln, en färg/bord. I dörren in till salen får eleverna varsitt inplastat placeringskort med samma färg som elevens plats. Eleverna kan lätt hitta sin plats. Vi diskuterar färglära med utgångspunkt från färgcirkeln på bordet.
Vi funderar även på följande fråga:
Vad är bild? 
Denna fråga skriver jag på tavlan och eleverna får i uppgift att tänka på vad bild är.

Vi pratar om hur vi arbetar i en bildsal, vad vi kommer att arbeta med denna termin och vad som förväntas enligt kunskapskraven i bildämnet.

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.
Tips!
Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.
Material:
A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.
Arbetsprocess:
 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. När alla serier är klara trycker vi 8:ans serietidning!

Alla 8:or kollar att de har varsin bildmapp och uppdaterar den med att skriva år 8 på den eller gör en ny genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och en snygg dekoration arbetas fram på bildmappen.

Nästa vecka fortsätter vi teckna serier.

7: or vecka 35

Bild

Hälsar 7:or välkomna till veckans bildlektion med placeringskort från färgcirkeln och gråskalan.
Jag har förberett borden genom att plasta in och tejpa fast färgade kort på borden enligt färgcirkeln, en färg/bord. I dörren in till salen får eleverna varsitt inplastat placeringskort med samma färg som elevens plats. Eleverna kan lätt hitta sin plats. Vi i diskuterar färglära med utgångspunkt från färgcirkeln på bordet.
Vi funderar även på följande fråga:
Vad är bild? 
Denna fråga skriver jag på tavlan och eleverna får i uppgift att tänka på vad bild är.

Vi pratar om hur vi arbetar i en bildsal, vad vi kommer att arbeta med denna termin och vad som förväntas enligt kunskapskraven i bildämnet.

Alla 7:or gör varsin bildmapp genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och en snygg dekoration arbetas fram på bildmappen.

Nästa vecka fortsätter vi teckna grundformer, valör, ljus och skugga som ska få avslutas med varsin teckning i svartvitt/gråskala under temat skräck.